Aktualności - 11/2016

Sesję naukową z okazji jubileuszu 550-lecia urodzin kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego

Sesję naukową z okazji jubileuszu 550-lecia urodzin kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego

Data: 2016-11-22
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Andrzej Chaniecki oraz Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra serdecznie zapraszają na V. OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ HISTORYKÓW, ARCHEOLOGÓW, PRAWNIKÓW I POLITOLOGÓW Sesję naukową z okazji jubileuszu 550-lecia urodzin kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego, która odbędzie się w niedzielę, 27 listopada 2016 r. w sali widowiskowej OPATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ul. Partyzantów 13b, 27-500 Opatów Program konferencji: 12.00-12.10 – otwarcie konferencji 12.10-12.30 – dr hab. Jacek Pielas, dr Mariusz Lubczyński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Kariera urzędnicza i sprawy majątkowe Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza wielkiego koronnego 12.30-12.50 – dr hab. Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Osadnictwo obcoetniczne w okolicach Opatowa we wcześniejszym średniowieczu 12.50-13.10 ‒ dr Paweł Paciorek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Marszałkowie sejmiku opatowskiego w latach 1764-1794 13.10-13.30 – dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Instytucje, służby, zagrożenia i dyspozycje pańskie dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w Opatowie u schyłku I Rzeczypospolitej 13.30-13.50 – mgr Wiktor Węglewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) Opatów w połowie XIX wieku 13.50-14.10 – dr hab. Mariusz Nowak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Zarys dziejów rodu Karskich z Włostowa 14.10-14.30 – dr Tomasz Karbowniczek (Komisja Historyczna Polskiej Partii Socjalistycznej), mgr Karolina Święcich (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Znani i nieznani powiatu opatowskiego od XIX do 1939 r. 14.30-14.50 – dr Adrian Mitręga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Klasztor bernardynów opatowskich w czasie II wojny światowej 14.50 ‒ dyskusja 15.00 – zakończenie konferencji
Obchody  Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Data: 2016-11-10
Z A P R O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Opatów serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w dniu 11 listopada 2016 roku. Program obchodów: - godz. 11,30 – zbiórka uczestników i pocztów sztandarowych przed Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie, - godz. 11,40 – przemarsz do Kolegiaty Opatowskiej, - godz. 12,00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w Kolegiacie pw. św. Marcina ok. godz. 13,15 – Wystąpienie okolicznościowe i złożenie wiązanek przed pomnikiem mjr Ludwika „Topór” Zwierzdowskiego na opatowski rynku. - godz. 14,00 - piknik patriotyczny