Zaproszenie na uroczystości Jubileuszu 730 - lecia nadania praw miejskich miastu Opatów

Opatów. Historia i polityka

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji rocznicy 730-lecia uzyskania praw miejskich,

Opatów, 10 listopada 2012 roku

Komitet organizacyjny: 

Andrzej Stanisław Chaniecki (Burmistrz Miasta i Gminy Opatów) – przewodniczący komitetu

Krzysztof Wróblewski (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatów)

Tomasz Rafał Staniek (Przewodniczący Rady Miejskiej Opatowa)

Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dariusz Kalina (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach)

Rada Naukowa: 

prof. zw. dr hab. Feliks Kiryk, Kraków

prof. zw. dr hab. Jacek Wijaczka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Wojciech Saletra, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Ryszard Gryz, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Dariusz Kupisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Kazimierz Sztaba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Radosław Kubicki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sobota, 10 listopada 2012 roku

Panel 1. Dzieje Opatowa od średniowiecza do okresu międzywojennego

Prowadzący: dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra i dr Radosław Kubicki (UJK Kielce)

12.00 – otwarcie konferencji, przywitanie szanownych gości i prelegentów oraz występ artystyczny

12.20-12.45 – dr hab. Wojciech Saletra (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Opatów i okolice w okresie powstania listopadowego

12.45-13.10 – dr Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Sandomierzu)

Krzyżowcy sandomierscy i ich groby

13.10-13.35 – mgr Tomasz Karbowniczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Akcja opatowska z 5 na 6 sierpnia 1905 roku w relacjach wspomnieniowych

- przyczynek do historii wydarzeń lat 1905-1907

13.35-14.00 – dr Tadeusz Banaszek (Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach)

Wojsko Polskie w powiecie opatowskim w latach 1918-1921

14.00 – zakończenie pierwszej części konferencji

14.00-15.00 – Przerwa

Panel 2. Dzieje Opatowa ze szczególnym uwzględnieniem okresu po II wojnie światowej

Prowadzący: dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra i dr Radosław Kubicki (UJK Kielce)

15.00-15.10 – otwarcie drugiego panelu oraz występ artystyczny

15.10-15.35 - dr hab. Ryszard Gryz (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Kościół w Opatowie w warunkach komunizmu (1945-1966)

15.35-15.55 - mgr Marek Jedynak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Ośrodek Opatowski Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (1946-1947)

15.55-16.20 - dr Anita Młynarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Województwo kieleckie w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego (1960-1966).

Wybrane aspekty popularyzacji dziejów regionalnych i lokalnych

16.20-16.45 - dr Dominika Burdzy (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Bractwa religijne w Opatowie w okresie staropolskim

16.45-17.00 – dr Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Wybory prezydenckie w Opatowie i powiecie opatowskim

17.00-17.05 – zakończenie konferencji

18.00 koncert pieśni patriotycznej „Żeby Polska była Polską”  - restauracja „Żmigród”

 

Niedziela, 11 listopada 2012 roku

 

Narodowe Święto Niepodległości oraz odpust w Kolegiacie p.w. św. Marcina Biskupa z Tours

12.00 – msza św. w  intencji Ojczyzny - Kolegiata Opatowska,

 

13.30 – uroczystości  z okazji Narodowego Święta Niepodległości

            - wystąpienia okolicznościowe, złożenie wiązanek przy pomniku mjr Ludwika „Topora”

              Zwierzdowskiego,

 

18.00 - koncert  Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II - Kolegiata Opatowska

             W programie utwory religijne i patriotyczne.

 

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież