Atrakcje i ciekawostki


KURHAN Różyckiego w Jałowęsach.

Obok wsi Jałowęsy przy drodze krajowej nr 74, 6 km od Opatowa, znajduje się kopiec żołnierzy Powstania Listopadowego. Tablica na leżącym głazie informuje:

KURHAN RÓŻYCKIEGO.
GRÓB ŻOŁNIERZY POWSTANIA LISTOPADOWEGO
POLEGŁYCH POD JAŁOWĘSAMI W WALCE KORPUSU
GENERAŁA SAMUELA RÓŻYCKIEGO
Z PODJAZDEM ROSYJSKIM
WE WRZEŚNIU 1831 roku

Wraz z upływem czasu, który minął od powstańczego roku 1831, kopiec stał się słabo zauważalny od strony drogi. W ciągu ponad stu pięćdziesięciu lat kilkukrotna modernizacja drogi (powiększono koronę drogi i wykopano rowy odwadniające) oraz równoczesne dewastacje podorywanie od strony pól spowodowały naruszenie stabilności bryły kopca.  Tak więc pierwotny kształt kopca już nie istnieje. Według tradycji, jeszcze na początku XX wieku, miał on wysokość około 4 m.
Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie weryfikuje i przyznaje trzystopniową odznakę "Szlakiem Kopców w Polsce" Zdobywanie odznaki służy kształtowaniu patriotyzmu wśród wszystkich pokoleń turystów. Jednym z kopców znajdującym się na liście, którego odwiedzenie i uzyskanie potwierdzenia daje możliwość ubiegania się o tą odznakę jest kopiec Różyckiego w Jałowęsach.
Więcej informacji na temat odznaki "Szlakiem Kopców w Polsce" i regulaminu na stronie
www.msw-pttk.org.pl odznaki/reg_odznak/pdf/szkwp.pdf

Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139d/15
22-109 Chełm 6,
tel. +48 82 565 59 67