Co zobaczyć

Opatów

Opatów

Pierwotna osada, wczesnosłowiański gród, znajdowała się prawdopodobnie w pobliżu obecnego klasztoru Bernardynów. Funkcjonowała ona pod nazwą Żmigród. Władca Opola żmigrodzkiego przyjął religię chrześcijańską, która była początkowo religią najwyższej władzy.