Logo
  • Logo powiatu opatowskiego
  • ROT
Cmentarz żydowski w Opatowie

Cmentarz żydowski w Opatowie - Kirkut znajduje się w parku miejskim. Obecnie zachowało się tylko kilka nagrobków.

  • Opatów
  • +48 15 868 13 01
Cmentarz Żydowski w Ożarowie

Kirkut w Ożarowie to jeden z lepiej zachowanych cmentarzy w regionie. Piękne, bogato zdobione macewy urzekają pięknem i tajemniczością.

  • Ożarów
  • +48 15 861 11 37
Synagoga w Tarłowie

Na początku XVI w. Istniały w Tarłowie synagoga i kirkut . Budynek synagogi znajdował się w obrąbie murów obronnych w pobliżu pierwotnego placu targowego. Obecnie zobaczyć można ruiny synagogi, zniszczonej w czasie działań wojennych

  • Tarłów, 1
  • +48 15 838 51 81