Logo
  • Logo powiatu opatowskiego
  • ROT
Jarmark Opatowski
30.05.2020 - 31.05.2020

Jarmark Opatowski to coroczna impreza odbywająca się nieprzerwanie od lat 70-tych, swoiste święto miasta i gminy Opatów, nawiązujące w swym charakterze do historycznych jarmarków odbywających się w Opatowie od średniowiecza.

  • Opatów, Rynek
  • +48 15 868 13 00