Logo
  • Logo powiatu opatowskiego
  • ROT
Szlak bł. Wincentego Kadłubka.

Jak poznać miejsca związane z bł. Wincentym Kadłubkiem, człowiekiem znaczącym w średniowiecznej Polsce, może wyruszyć w podróż szlakiem bł. Wincenetgo. Początek szlaku znajduje się w Opatowie, na szlaku znajdują się miejsca związane z błogosławionym , Karwów - miejsce urodzenia, Sandomierz - Kraków, Koprzywnica oraz Jędrzejów miejsce pochówku.

    Szlak im. Witolda Gombrowicza

    Szlak wiedzie przez miejsca związane z wybitnym pisarzem polskim Witoldem Gombrowiczem urodzonym w 1904 r. w Małoszycach niedaleko Opatowa oraz przebiega przez miejsca związane z rodzina pisarza.