Logo
  • Logo powiatu opatowskiego
  • ROT
Szlak niebieski - Gołoszyce - Dwikozy.

Po wspaniałych doznaniach wędrowania po Górach Świętokrzyskich, możemy u pod nurza rozpocząć wędrówkę szlakiem pieszym wzdłuż doliny rzeki Opatówki, która została uznana za strefę krajobrazu chronionego dzięki swym walorom krajobrazowym i różnorodność gatunków roślin, głównie ziół, niespotykanych w innych częściach województwa.