Logo
 • Logo powiatu opatowskiego
 • ROT
Kościół p.w. św. Mikołaja w Baćkowicach

W Baćkowicach, w XV wieku znajdował się drewniany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. W miejsce zniszczonej świątyni, w latach 1866-68, staraniem ks. Marcelego Krzemińskiego postawiono nowy kościół z kamienia, którego gzymsy i kanty zostały wykonane z cegły.

 • Baćkowice
 • +48 15 868 62 16
Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ożarowie

Choć parafia w Ożarowie powstała już w XIV wieku, to pierwsza modrzewiowa świątynia powstała dopiero na początku XVI stulecia. Na przełomie XIX i XX wieku zbudowano tu jednak nowy, murowany kościół.

 • Ożarów, 0 Sandomierska 7
 • +48 15 861 10 48
Kościoł p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piórkowie

Przy trasie krajowej nr 74 Kielce- Kraśnik w miejscowości Piórków warto zatrzymać się by zobaczyć kościół p.w. św. Stanisława Biskupa.

 • Piórków
 • 15 8687322
Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ruszkowie

Obecny kościół wzniesiono w 1798 roku fundacji Jacka Małachowskiego, kanclerza wielkiego koronnego konsekrowany w 1803 roku. Pierwszy kościół w Ruszkowie założony był już w 1313 roku a w drugiej połowie XV wieku wzniesiono kolejny, drewniany kościół.

 • Ruszków
 • +48 15 869 24 14
Kościół p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach

Parafia erygowana w 1931 r. - utworzona z parafii Wojciechowice. 19 października 1930 r. dokonano poświęcenia kościoła drewnianego, który spłonął w czasie działań wojennych (w r. 1944).

 • Stodoły
 • +48 15 861 42 41
Kościół p.w. Św. Trójcy w Tarłowie

Wzniesiony w 1647r. z fundacji Zbigniewa Oleśnickiego w miejscu pierwotnego drewnianego kościoła. Wnętrze świątyni skrywa w sobie bogate dekoracje które zachwycają i... przerażają.

 • Tarłów, ul. Rynek 33
 • +48 15 838 51 26
Kościoł p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Meczennika w Glinianach

Drewniany kościół pw. św. Wojciecha został wybudowany w 1573 roku. Przebudowywany na przełomie XVII i XVIII wieku.

 • Gliniany
 • 15 8610454
Kościół p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wojciechowicach

Pierwszy kościół znajdował się już w tym miejscu w 1326 roku. Obecny kościół jest postawiony w stylu gotyckim w roku 1362. W pierwszej połowie XVII wieku została dobudowana kaplica Matki Bożej. Kaplica została zbudowana na kształt kwadratu.

 • Wojciechowice
 • +48 15 861 40 27
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opatowie

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny stojący na miejscu pierwszego kościoła opatowskiego wzniesionego podobno już w 1040 r. kiedy osadę nazywano Żmigród.

 • Opatów, ul. Klasztorna 3
 • +48 15 868 23 10
Kościół p.w. Wszystkich Świętych we Wszechświętych

Kościół został zbudowany z kamienia ciosanego w stylu gotyckim przez ks. Jakuba Grocholskiego wspólnie z bratem Andrzejem właścicielem dóbr Grocholice w 1460 r. W kościele wyposażenie wnętrza, pochodzi głównie z ostatniej ćwierci XVIII w.

 • Wszechświęte
 • +48 15 869 26 41