Logo
  • Logo powiatu opatowskiego
  • ROT
Kościół p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wojciechowicach

Pierwszy kościół znajdował się już w tym miejscu w 1326 roku. Obecny kościół jest postawiony w stylu gotyckim w roku 1362. W pierwszej połowie XVII wieku została dobudowana kaplica Matki Bożej. Kaplica została zbudowana na kształt kwadratu.

  • Wojciechowice
  • +48 15 861 40 27
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opatowie

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny stojący na miejscu pierwszego kościoła opatowskiego wzniesionego podobno już w 1040 r. kiedy osadę nazywano Żmigród.

  • Opatów, ul. Klasztorna 3
  • +48 15 868 23 10
Kościół p.w. Wszystkich Świętych we Wszechświętych

Kościół został zbudowany z kamienia ciosanego w stylu gotyckim przez ks. Jakuba Grocholskiego wspólnie z bratem Andrzejem właścicielem dóbr Grocholice w 1460 r. W kościele wyposażenie wnętrza, pochodzi głównie z ostatniej ćwierci XVIII w.

  • Wszechświęte
  • +48 15 869 26 41